A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तळमळतो मी इथे तुझ्याविण

तळमळतो मी इथे तुझ्याविण
शून्य जाहले अवघे जीवन !

गीत उमलले माझ्या ओठी
गाइलेस तू ते मजसाठी
जुळता जुळता रेशीमगाठी
तुटले अवचित कोमल बंधन !

माळ ओघळे फूल ओविता
कवन भंगले शब्द गोविता
स्वप्‍न लोपले बघता बघता
असह्य आता हे जागेपण !

कळे मलाही तुझी वेदना
साद परि मी देउ शकेना
झाले गेले विसर साजणा !
कवन - काव्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  सुधीर फडके, सुमन कल्याणपूर