A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तांबुस गोरा हात साजिरा

तांबुस गोरा हात साजिरा मुठीत मोती लाख
सजणी, टाक बियाणं टाक !

बंड्या बैलाला हो हो हो हो
माझ्या बैलाला हो

एका सकाळी फूट कोवळी
काळ्यांत हिरवी झांक !
नाजुक लवलव तशीच वाढव
खुरपून हरळी पाक !
हिरव्या रानी, मंजुळ गाणी गात पाखरे राख !
सजणी टाक बियाणं टाक !

पाखरांची राखण नजरेची गोफण
घरच्या चोराला धाक !
पिकलेल्या मळ्यांत, रास मोज खळ्यांत
ओट्यात पुण्याई टाक !
चांदण्यांत बसून, माझ्यासंगं हसून, कष्टाची गोडी चाख !
सजणी, टाक बियाणं टाक !
खळे - शेत.
गोफण - शेतातील धान्यावरील पक्षी उडवण्यासाठी दगड मारताना वापरावयाचे उपकरण.
पाक - पक्‍वता.
हरळी - आरोळी, मोठ्याने मारलेली हाक / एक प्रकारचे गवत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.