A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तनुला जाळी आग भडकली

तनुला जाळी, आग भडकली;
रिपु ठरला जगांत पहिला;
सुखांत सुरसम अरि मम लोळी ॥

'कुरुबल दुर्बल' बोलत अबला;
कौरव आला, दुसरा ठरला,
खरेंचि मरणचि रचिली होळी ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वर - माधवराव वालावलकर
नाटक- संगीत द्रौपदी
राग- पूर्वी
ताल-त्रिवट
चाल-कंगवा बोले
गीत प्रकार - नाट्यगीत
अरि - शत्रु.
रिपु - शत्रु.