A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तपत्या झळा उन्हाच्या

तपत्या झळा उन्हाच्या झेलीत चाललो
मी बीज सावल्यांचे पेरीत चाललो

वैराण माळ उघडा बेचैन तळमळे
मी दान आसवांचे फेकीत चाललो

अव्हेरुनी फुलांची अनिवार आर्जवे
काटेकुटे विखारी वेचित चाललो

दाही दिशांत वेडा वैशाख मातला
मी बाण चंदनाचे पेरीत चाललो

ये कोरड्या गळ्यात हा सूर कोठला
मी तार वेदनेची छेडित चाललो
मातणे - उन्मत्त होणे.
विखारी - विषारी.