A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ते स्वप्‍न भाववेडे

ते स्वप्‍न भाववेडे नयनी समूर्त होते
फुलते मनात माझ्या अपुले अबोल नाते

ती भेट पापण्यांची धुंदावल्या क्षणांची
कायाच जाहली रे जणू बासरी विजेची
त्या मूक गुंजनाच्या धुंदीत मी नहाते

माझ्याहुनी सखे ग झाली अधीर वाणी
शब्दास रूप येता ती लाजली कहाणी
परि ओढ अंतरीची खुलुनी असीम होते

पाऊल प्रीतीचे हे चाहूल मन्मथाची
काहूर गोड वाटे, ही खूण या पथाची
दाही दिशांत आता घुमती अनंग-गीते
अनंग - मदन.
काहूर - मनातील गोंधळ, बेचैनी.
मन्मथ - मदन.

 

Random song suggestion
  उषा अत्रे-वाघ, सुधीर फडके