A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तेजाचा पसारा घेऊन

तेजाचा पसारा
घेऊन निघाला
सूर्य पश्चिमेला
आता देवा

धरेवरी संध्या
देवा उतरली
माझीच साउली
भीती दावी

उघडे असू दे
डोळे यातनांचे
परि सोसण्याचे
बळ देई
गीत - कृ. द. दातार
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- रामदास कामत
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.