A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ठुमकत आल्या किती गौळणी

राधा रमणी मोहन हरिणी चाले चपल चरणी
ठुमकत आल्या किती गौळणी

आले नेसून काळी चंद्रकळा
सोळा शिणगार आले घालून गळा
घडा लाजंचा डोईवर डुचमळला
अन्‌ भिजली तनू देखणी

आली चंद्रावळ मी नखर्‍याची
लाल पैठण जरीच्या पदराची
जशी रंभा अप्सरा इंद्राची
उभी धरणीच्या अंगणी

नको कान्हा अशी ही बळजोरी
मथुरेच्या जाऊ दे बाजारी
दिस बुडताना येईन माघारी
तुज पुरवीन मी मागणी
चंद्रकळा - फक्त काळ्या रंगाची साडी.
रमणी - सुंदर स्‍त्री / पत्‍नी.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले