A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ठुमकत आल्या किती गौळणी

राधा रमणी मोहन हरिणी, चाले चपळ चरणी
ठुमकत आल्या किती गौळणी

आले नेसून काळी चंद्रकळा
सोळा शिणगार आले घालून गळा
घडा लाजेचा डोईवर डुचमळला
अन्‌ भिजली तनू देखणी

आली चंद्रावळ मी नखर्‍याची
लाल पैठण जरीच्या पदराची
जशी रंभा अप्सरा इंद्राची
उभी धरणीच्या अंगणी

नको कान्हा अशी ही बळजोरी
मथुरेच्या जाऊ दे बाजारी
दिस बुडताना येईन माघारी
तुज पुरवीन मी मागणी
चंद्रकळा - फक्त काळ्या रंगाची साडी.
रमणी - सुंदर स्‍त्री / पत्‍नी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.