A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तो एक राजपुत्र

तो एक राजपुत्र, मी मी एक रानफूल
घालीन मी, मी त्याला सहजिच रानभूल

केसात पानजाळी
कंठात रानवेल
तुझी रे तुझी नटून ताई, घालील त्यास माळ

भाऊ रे शूर अति
होईल सेनापती
भाऊ रे भाऊ करून स्वारी, दुष्टास चारील धूळ

होईल बाबा प्रधान
राखील तो इमान
सुखी रे सुखी राज्य सारे चुटकीत तो करील
गीत - आरती प्रभू
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - चानी
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.