A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू अनश्वरातील अमरेश्वर

तू अनश्वरातील अमरेश्वर अविनाशी
मज देशील का तू दर्शन दिव्य प्रकाशी

तू चिरंतनातील ईश्वर असशिल का रे
हे दोन घडीचे वैभव नश्वर सारे
बरसती तुझ्यावर नक्षत्रांच्या राशी

गाईली किती मी तव करुणामय गाणी
दाटला गळा मग नयनी उरले पाणी
तू मंगल प्रतिभा ब्रह्म:तेज आकाशी

का तुला न यावी करुणा माझी देवा
तू केवळ माझ्या सर्वस्वाचा ठेवा
दे मला आसरा तुझिया चरणापाशी

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  कृष्णा कल्ले