A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू दर्याचा राजा नाखवा

तू दर्याचा राजा नाखवा रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

डुले ग माझं घर
कसं चंदेरी लाटांवर
भरे मनात का हुरहूर
तू जिवाचा माझ्या रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

राया जाऊ नको रे दूर
जणू भवती पडे अंधेर
नाचत मुरकत डौलात
आली बघ आकाशी चंद्राची कोर
तू दिलाचा माझ्या नाखवा रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

जवा दर्याची रुपेरी मासळी
तुझ्या डोळ्यांत मजला भासली
तुझी पिरती मनामधी हसली
चल माघारी ये रे नाखवा रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर
गीत - दत्ता डावजेकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर- लता राव
गीत प्रकार - कोळीगीत
नाखवा - जहाजावरचा मुख्य नावाडी, तांडेल.