A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू गेल्यावर असे हरवले

तू गेल्यावर असे हरवले सूर, हरवले गाणे
वेलीवरचे फूल ठिबकले, हळवे दर्द दिवाणे

शब्दांचा संभार आटला
गीतातुन अंधार दाटला
पाण्यावर थरथरले अवचित मार्दव अश्रू-तराणे

पंखापरी फडफडल्या तारा
पानांतुन तडफडला वारा
इंद्रधनूचे रंग संपले, उरले गंध विराणे

हृदयाचे हुंकार कोपले
नयनांचे अभिसार लोपले
प्रीतीलतेच्या हरित व्यथेचे गहिवरले नजराणे
अभिसार - ठरविलेल्या जागी (प्रियकराचे) भेटणे किंवा अशी जागा.
लता (लतिका) - वेली.
संभार - संग्रह / समुदाय / सामग्री.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.