A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूं तेव्हा तशी

तूं तेव्हा तशी,
तूं तेव्हा अशी,
तूं बहरांच्या बाहूंची.

तूं ऐल राधा,
तूं पैल संध्या,
चांफेकळी प्रेमाची.

तूं नवीजुनी,
तूं कधी कुणी,
खारीच्या ग डोळ्यांची.

तूं हिर्वीकच्‍ची,
तूं पोक्त सच्‍ची,
तूं खट्टीमिठ्ठी ओठांची.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.