A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू थांब दूर तेथे

तू थांब दूर तेथे, येऊ नकोस जवळी
जुळती न जोवरी या गीतामधील ओळी

रेषेपलीकडे त्या तू एक स्वप्‍न माझे
मी धुंद लोचनांनी पाही युगे युगे जे
टाकी पुसून जादू तव हाक ही अवेळी

येई सुगंध कुठुनी मजला नको कळाया
गतजन्मीच्या कहाण्या वार्‍यास या पुसाव्या
होईल कागदाचे हे फूल ना सकाळी

 

Print option will come back soon