A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूच मायबाप बंधू

तूच माय-बाप-बंधू तूच प्राणसखा
दीन दुःखितांचा एक तूच पाठीराखा

धरित्रीची शय्या देशी, आभाळाची छाया
जाणिवेच्या पलीकडे उभी तुझी माया
परि तुझ्या ओळखीला माणूस पारखा

तुझ्या हाती असे एक पुरातन काठी
आवाज ना येई तिचा, दिसे ना कुणा ती
कुणा देतसे आधार, कुणाला तडाखा

सज्जनांचा कैवारी तू दुर्जनांचा वैरी
अनाथांच्या नाथा तुझी रूपे नानापरी
तुझ्याविना उभा जन्म होईल पोरका

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.