A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझा तसाच गोडवा

तुझा तसाच गोडवा, असेलही.. नसेलही
तसा उन्हांत गारवा, असेलही.. नसेलही..

अजून रोज हिंडते, नभांत एक पाखरू
उदास तोच पारवा, असेलही.. नसेलही..

निवांत एकटाच मी, निवांत ही तुझी नशा
तुझ्या स्वरांत 'मारवा', असेलही.. नसेलही..

किती अनोळखी इथे मला सुगंध भेटती
हवी तशीच ही हवा, असेलही.. नसेलही..
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.