A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या मुरलीत माझी प्रतिमा

तुझ्या मुरलीत माझी प्रतिमा दिसे
माझ्या डोळ्यांत मूर्ति तुझी विलसे

पदकमळे जी हरिची नाजुक
पैंजणेच मी त्यातिल मोहक
प्रभुची प्रीती मनि या आणिक
प्रेमळ भाव वसे

कृष्णमोहना मी तव माया
कमळमुखातिल वाणी मी राया
तुझीच सेवा सुखवी हृदया
अंतरि श्याम हसे

 

Print option will come back soon