A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

दिला जन्म तू विश्व हे दाविलेस
किती कष्ट माये सुखे साहिलेस
जिण्यालागी आकार माझ्या दिलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

गुरु आद्य तू माझिया जीवनात
तुवा पेरिली धर्मबीजे मनात
प्रपंचात सत्पंथ तू दाविलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

तुझा कीर्तिविस्तार माझा प्रपंच
कृपेने तुझ्या रंगला रंगमंच
वठे भूमिका पाठ जैसा दिलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

उमेचे, रमेचे, जसे शारदेचे
जपध्यान तैसे तुझे जन्मदेचे
तुझ्या प्रेरणेने यशस्वी प्रवास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - राहुल घोरपडे
स्वर- सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - आई
आद्य - आरंभीचा / मूळचा.
चवथे कडवे -
तुझे थोर संस्कार आचार झाले
तुझे यत्‍नप्रामाण्य सिध्दीस गेले
तुझ्या चिंतने लोभ पावे निरास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस