A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

दिला जन्म तू, विश्व हे दाविलेस
किती कष्ट माये सुखे साहिलेस
जिण्यालागी आकार माझ्या दिलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

गुरु आद्य तू माझिया जीवनात
तुवा पेरिली धर्मबीजे मनात
प्रपंचात सत्पंथ तू दाविलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

तुझा कीर्तिविस्तार माझा प्रपंच
कृपेने तुझ्या रंगला रंगमंच
वठे भूमिका पाठ जैसा दिलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

उमेचे, रमेचे, जसे शारदेचे
जपध्यान तैसे तुझे जन्मदेचे
तुझ्या प्रेरणेने यशस्वी प्रवास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - राहुल घोरपडे
स्वर- सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - आई, कविता
आद्य - आरंभीचा / मूळचा.
संपूर्ण कविता

दिला जन्म तू, विश्व हे दाविलेस
किती कष्ट माये सुखे साहिलेस
जिण्यालागी आकार माझ्या दिलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

गुरु आद्य तू माझिया जीवनात
तुवा पेरिली धर्मबीजे मनात
प्रपंचात सत्पंथ तू दाविलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

तुझा कीर्तिविस्तार माझा प्रपंच
कृपेने तुझ्या रंगला रंगमंच
वठे भूमिका पाठ जैसा दिलास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

तुझे थोर संस्कार आचार झाले
तुझे यत्‍नप्रामाण्य सिध्दीस गेले
तुझ्या चिंतने लोभ पावे निरास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

उमेचे, रमेचे, जसे शारदेचे
जपध्यान तैसे तुझे जन्मदेचे
तुझ्या प्रेरणेने यशस्वी प्रवास
तुझ्या वंदितो माउली पाउलांस

  संपूर्ण कविता / मूळ रचना

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.