A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्वरा करा नाथा

त्वरा करा नाथा, तुझिया नावा मळवितो राहू खरा ॥

जगविल आशा मजला नच आता, गमविता वेळ जरा ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वर - आशा खाडिलकर
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- देसी
ताल-धीमागिताला
चाल-येरी मै को नाही
गीत प्रकार - नाट्यगीत