A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या मैफलीत तेथे

त्या मैफलीत तेथे तेजाळ ज्योत होती
झाला पतंग माझा, ती ज्योत तूच होती

आतुर भावनांच्या धुंदीत धुंद होता-
अनिवार लागलेली ती ओढ तूच होती

उत्तान यौवनाचे बेभान रूप बघता-
हृदयास जाळणारी ती आग तूच होती

मदहोष त्या रतीच्या नयनांत पाहता मी,
नयनांतल्या महाली सजणी ग तूच होती
गीत - उमाकांत काणेकर
संगीत - बाळ पार्टे
स्वर- महेंद्र कपूर
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.