A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या माझिया देशातले

त्या माझिया देशातले पंछी निळे जांभळे
हे मोकळे आकाश गाऽ वेटाळुनी चालले

घाटातल्या वळणातली कौलार खेडी जुनी
मिरगामधी बरसातीला मल्हार गाती कुणी
पिकलेपणी आंबेवनी स्वर कोकिळेचा गळा
अरुवार त्या कंठातला रानांवनाला लळा

केळीतल्या दांडातले पाणी हळू वाहते
साळीतल्या ओंब्यामधे पडसावुली हालते
ज्येष्ठातली चवळी नवी ढवळी फुले माळुनी
पिवळ्या निळ्या पक्षांसवे कानातली बोलणी

ज्वारीतल्या कणसातला रुजला कसा जारवा
मज वेढतो देशातल्या त्या मातीचा गारवा
तो गारवा मजला हवा आकाश पंखातले
या देशीच्या त्या देशीच्या डोळ्यात ओथंबले
अरवार (अरुवार, अलवार) - मृदू, नाजूक.
दांडा - पाटाचे पाणी जमिनीत जिरू नये म्हणून जमिनीपासून केलेली उंच बंदिस्त.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  जयश्री शिवराम, रवींद्र साठे