A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उधळिन प्रलयाचा अंगार

उधळिन प्रलयाचा अंगार !
मजला कोण रोधुं शकणार?

सुखवायातें सूड भावना
करावयाते रिपु-बल-हननां
गहन कानना चेतवून मी
होम आज करणार !
कानन - अरण्य, जंगल.
चेतवणे - उद्दीपित करणे, पेटवणे.
रियासत - देश.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.