A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उजळे वाट सोनेरी उन्हात

उजळे वाट सोनेरी उन्हात
स्पर्शाची नव्हाळी जागते मनात
ओंजळीमधून गेले जे झरून
क्षण ते सुखाचे शोधावे फिरून !
नव्हाळी - तारुण्याचा भर.