A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऊठ पांडुरंगा आता

विश्व माणसांनी भरले तुला नाही जागा
ऊठ पांडुरंगा आता ऊठ पांडुरंगा

रामकृष्ण दैवत होते इथे पुण्यवान
पंचकन्यकांनी दिधले सतीचेच वाण
त्याच दिव्य संस्काराचा तुटे आज धागा

पुरुष होय बाईलवेडा राज्य बायकांचे
पुत्र आणि कन्या यांना बंध ना कुणाचे
घरोघरी संसाराचा दिसे नाच नंगा

ऋषीमुनी झाले येथे साधुसंत झाले
देव धर्म नीती गेली कलियुग आले
कुणीतरी माणुसकीचा मंत्र एक सांगा