A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उठी श्रीरामा पहाट झाली

उठी श्रीरामा पहाट झाली पूर्व दिशा उमलली
उभी घेउनी कलश दुधाचा कौसल्या माउली

होमगृही या ऋषीमुनींचे सामवेद रंगले
गोशाळेतून कालवडींचे दुग्धपान संपले
मंदिरातले भाट चालले गाऊन भूपाळी

काल दर्पणी चंद्र दावुनी सुमंत गेले गृहा
त्याच दर्पणी आज राघवा सूर्योदय हा पहा
वसिष्ठ मुनिवर घेउन गेले पुजापात्र राउळी

राजमंदिरी दासी आल्या रत्‍नदीप विझविण्या
ऊठ राजसा, पूर्वदिशेचा स्वर्ण-यज्ञ पाहण्या
चराचराला जिंकुन घेण्या अरुणप्रभा उजळली
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
कालवड - जिला अजून वासरू झालेले नाही अशी लहान गाय.
भाट - स्तुतिपाठक.
राऊळ - देऊळ.
वसिष्ट - एक प्रख्यात ब्रह्मर्षि.
सामवेद - चार वेदांतील तिसरा वेद.