A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाट पाहुनी जीव शिनला

वाट पाहुनी जीव शिनला
दिसा मागुनी दिस टळला
सुर्व्या आला, तळपून गेला
मावळतीच्या खळी गालाला
गडनी सखे गडनी

कुटं गुंतला, सब्द इसरला
देऊन आपुल्या सजनीला
डोंगर वलंडून चांद चालला
चांदन्‌ चारून धरतीला

मासं जोडी-जोडीनं पवती
पाखरं संगती-संगतीनं फिरती
एक डहाळीवर बिलगून फुलती
फुल-कळ्या त्या येलाला
गीत - योगेश
संगीत - आनंदघन
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - साधी माणसं
गीत प्रकार - चित्रगीत