A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वादलवारं सुटलं गो

वादलवारं सुटलं गो
वार्‍यानं तुफान उठलं गो
भिरभिर वार्‍यात
पावसाच्या मार्‍यात
सजनानं होडीला पान्यात लोटलं
वादलवारं सुटलं गो !

गडगड ढगांत बिजली करी
फडफड शिडात धडधड उरी
एकली मी आज घरी बाय
संगतीला माझ्या कुनी नाय
सळसळ माडांत
खोपीच्या कुडात
जागनार्‍या डोल्यांत सपान मिटलं
वादलवारं सुटलं गो !

सरसर चालली होडीची नाळ
दूरवर उठली फेसाची माळ
कमरेत जरा वाकुनिया
पान्यामंदी जालं फेकुनिया
नाखवा माजा
दर्याचा राजा
लाखाचं धन यानं जाल्यात लुटलं
वादलवारं सुटलं गो !
कुड - काटक्या, बांबू, माती यांची केलेली भिंत.
खोपी - झोपडी.
नाखवा - जहाजावरचा मुख्य नावाडी, तांडेल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.