A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाडीवरल्या वाटा गेल्या

वाडीवरल्या वाटा गेल्या आभाळाच्या पारी
लिंगोबाचा देव कसा बैसला देव्हारी

डोंगर देव्हारी.. राती फिरते अंबारी
देवाजीच्या डोईवर मेघूटांची बारी
भक्ताचा नाग्या फिरे त्येच्या दरबारी
वाडीवरल्या वाटा गेल्या आभाळाच्या पारी.

 

  रवींद्र साठे, चंद्रकांत काळे