A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाजवी पावा गोविंद

शरदाचे चांदणे, मधुवनी फुलला निशिगंध
नाचतो गोपीजनवृंद, वाजवी पावा गोविंद!

पैंजणे रुणझुणती, मेखला कटिवर किणकिणती
वाहते यमुनाजळ धुंद

वारा झुळझुळतो, फुलांचा सुगंध दरवळतो
सांडतो भरुनी आनंद

धरुनिया फेर हरीभवती, गोजिर्‍या गोपी गुणगुणती
आगळा रासाचा छंद
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
कटि - कंबर.
पावा - बासरी, वेणु.
मेखला - कमरपट्टा.