A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वार्‍यानें हलतें रांन

वार्‍यानें हलतें रांन
तुझें सुनसान
हृदय गहिवरलें;
गायीचे डोळे करुण उभे की
सांज निळाईंतले..

डोळ्यांत शीण
हातात वीण
देहांत फुलांच्या वेगीं
अंधार चुकावा म्हणुन
निघे बैरागी..

वाळूंत पाय
सजतेस काय?
लाटान्ध समुद्राकांठीं
चरणांत हरवला गंध
तुझ्या कीं ओठीं?

शून्यात गर्गरे झाड
तशी ओढाळ
दिव्यांची नगरी;
वक्षांत तिथीचा चांद
तुझा कीं वैरी?
ओढाळ - चंचल, स्वैर.