A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वासनासुखाच्या रंगी

वासनासुखाच्या रंगी रंगुनीया गेलो
तुझ्या कीर्तनाच्या रंगा देवा अंतरलो

तुझे नाम ना घेता उभा जन्म गेला
पराजीत मानव तरीही अभिमान केला
तुझे रूप विसरुनी दूरदूर गेलो

प्रेमरस प्यालो अन्‌ द्रव्यलोभ केला
प्रपंचात गुंतुनिया जन्म घालविला
माझिया सुखाचा देवा मीच वैरी झालो

गांजता परंतु अंती आलो दर्शनाला
क्षमा तू उदारा आता करी पामराला
मुक्ती देई अथवा ना दे, तुझ्या दारी आलो

 

Print option will come back soon