A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वसे तो देव तुझ्या अंतरी

जिकडेतिकडे शोधित का रे फिरशी वेड्यापरी
वसे तो देव तुझ्या अंतरी

तरिते काठी डोंगरमाथी
संत-मुनीजन प्रभुगुण गाती
या विश्वाचा जो निर्माता जागा असे श्रीहरी

मिळतो मानव जन्म एकदा
ईश्वर एकच असे सर्वथा
अज्ञानाचा सारून पडदा येसन मार्गावरी

असेल इच्छा जर मुक्तीची
कास धरावी सद्भक्तीची
वाट खरी ही आत्महिताची तुज या धरतीवरी