A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाटे भल्या पहाटे यावे

वाटे भल्या पहाटे यावे तुझ्या महाली
हलकेच जागवावे गाऊनिया भूपाळी

झोपेत जाग थोडी असशील गुंगलेली
सुखपूर्ण गोड निद्रा फुलवील स्वप्‍नवेली
खुलताच स्वप्‍नसुमने होऊन तू अबोली

अनिरुद्ध अंतरीचा मी मंचकासमोर
जणू आणिला सखीने बांधूनि प्रेमदोर
हे मोरपंख तुझिया फिरवूनि दोन्ही गाली
अनिरुद्ध - अनियंत्रित.
सुमन - फूल.

 

Print option will come back soon