A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विरले गीत कसे झाली

विरले गीत कसे? झाली मनाची शकले
मी दिशाहीन अता सारे सहारे मिटले !

गाईले गीत कधी फुलवीत बसंती नाते
विझले सूर अता नयनांत खुळी आस जळे !

गहिरी याद तुझी मोहरते खोल मनी
विसरू हाय कसे ते इशारे सगळे !

नव्हता दोष तुझा शापियले मीच मला
विरल्या दाही दिशा, दूर किनारे लपले !
गीत - वंदना विटणकर
संगीत - श्रीकांत ठाकरे
स्वर- महंमद रफी
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.