A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विरले गीत कसे झाली

विरले गीत कसे? झाली मनाची शकले
मी दिशाहीन अतां सारे सहारे मिटले!

गाइले गीत कधी फुलवीत बसंती नाते
विझले सूर अतां नयनांत खुळी आस जळे!

गहिरी याद तुझी मोहरते खोल मनी
विसरू हाय कसे ते इशारे सगळे!

नव्हता दोष तुझा शापियले मीच मला
विरल्या दाहि दिशा, दूर किनारे लपले!
गीत- वंदना विटणकर
संगीत - श्रीकांत ठाकरे
स्वर - महंमद रफी
गीत प्रकार - भावगीत

 

Random song suggestion
  महंमद रफी