A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठल सोयरा सज्जन

विठ्ठल सोयरा सज्जन विसांवा ।
जाइन त्याच्या गांवा भेटावया ॥१॥

सींण भाग त्यासी सांगेन आपुला ।
तो माझा बापुला सर्वे जाणें ॥२॥

माय माउलिया बंधुवर्गा जाणा ।
भाकीन करुणा सकळिकांसी ॥३॥

संत महंत सिद्ध महानुभाव मुनि ।
जीवभाव जाऊनि सांगेन त्या ॥४॥

माझिये माहेरीं सुखा काय उणें ।
नलगे येणें जाणें तुका ह्मणे ॥५॥

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.