A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वृंदावनात माझ्या ही तुळस

वृंदावनात माझ्या ही तुळस डोलते
मी प्रीतभावभोळी पतीदेव पूजिते

घरकूल सानुलेसे या दोन जीवितांचे
येथे सुखात नांदे हे राज्य वैभवाचे
सखयास मी मनाचे हे फूल वाहते

रघुनंद-श्याम-विष्णू त्यांच्यात मी पहाते
सानंद प्रीतीगंगा त्यांच्या हृदी वाहते
तृप्ती मनोरथांची त्यांच्यात राहते

गतजन्मींच्या तपाचे हे पुण्य ये फळाला
या एक भाबडीला राजा गुणी मिळाला
दोघांस ईश्वराशी मी सौख्य मागते