A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या गडे हासू या

या गडे हासू या, या गडे नाचू या
गाऊ या मंगल गान!

खेळू या फुगडी धरुनिया फेर
रचू या आरास चौरंगी चौफेर
देऊ या घेऊ या प्रेमाचा आहेर, मिळून थोर-लहान!

आपुली धरती आपुले आकाश
आपुला सागर आपुला प्रकाश
सुनील नभात गुंजते रंगात, खगांचि स्वच्छंद तान!

वादळाचे वारे घोंघावे जगात
शांतिचे चांदणे माझ्या माहेरात
मावेना आनंद दृष्टीत देहात, वाटते हरपे भान!

 

Random song suggestion
  सुमन कल्याणपूर