A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या गडे हासू या

या गडे हासू या, या गडे नाचू या
गाऊ या मंगल गान !

खेळू या फुगडी धरुनिया फेर
रचू या आरास चौरंगी चौफेर
देऊ या घेऊ या प्रेमाचा आहेर, मिळून थोर-लहान !

आपुली धरती आपुले आकाश
आपुला सागर आपुला प्रकाश
सुनील नभात गुंजते रंगात, खगांचि स्वच्छंद तान !

वादळाचे वारे घोंघावे जगात
शांतिचे चांदणे माझ्या माहेरात
मावेना आनंद दृष्टीत देहात, वाटते हरपे भान !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.