A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या मीलनी रात्र ही रंगली

या मीलनी रात्र ही रंगली
तू दर्पणी पाकळी चुंबिली

टिपले ओठ मी, आली ही नशा
चल ये पांखरा, निजल्या या दिशा
तू-मी जागे दुनिया झोपली

हळवे पाश हे, विळखा रेशमी
झरले चांदणे भिजले चिंब मी
फुलली गात्री प्रतिमा लाजली

विझली आग ही, विझला हा दिवा
अजुनी प्रियतमा जवळी तू हवा
हलके हलके सुषमा जागली
गात्र - शरीराचा अवयव.
सुषमा - मोठी शोभा.