A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या यमुनेच्या काठावरती

या यमुनेच्या काठावरती
असा कसा तू उभा राजसा, हात ठेउनी कमरेवरती

या लाटांचा बघता चाळा
वार्‍याला ये अर्थ वेगळा
लहरींमधुनी बघतो फुलती तव रूपाची मोहक कांती
या यमुनेच्या काठावरती

पळवितोस का वस्त्रे तरुवर
गोपीहुन का वस्त्रे सुंदर?
बघण्यासाठी हवेच अंतर, असेच बघता जमली नाती
या यमुनेच्या काठावरती

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.