A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
याल कधी हो घरी

याल कधी हो घरी? घरधनी, याल कधी हो घरी?
उगाच आले मन अंधारून भीती दाटली उरी

असाल कोठे कुठल्या ठायी
कुठे चालली घोर लढाई?
रक्त गोठते म्हणती तेथे बर्फाच्या डोंगरी

हे दुबळेपण मज न शोभते
सुदैवेच हे दु:ख लाभते
सात पिढ्यांनी अशीच केली देशाची चाकरी

वीरपत्‍नी मी, वीरकन्यका
गिळून टाकिन व्यथा, हुंदका
नका तुम्हीही घरा आठवू, शर्थ करा संगरी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत देसाई
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - छोटा जवान
गीत प्रकार - चित्रगीत
ठाय - स्थान, ठिकाण.
संगर - युद्ध.