A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
यमपाश गळ्याशीं ज्यास

यमपाश, गळ्याशीं ज्यास लागला,
त्यास मला कां देतां? ।
कां मांस विकुनि, धर्मास वांकडे जातां? ।
पाळिलें, घातलें खाया, अजवरी ।
बकरीस मोल बहु याया, ज्या परी ।
ही तुमचि मुलीवर माया, कां खरी? ।
जगतांत, सदय सकळांत माउली तात, मुलीला असतां ।
मग तुम्हीच इतके कठोर कां गे होतां? ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
चाल-मम गौरीही कूपि न मी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.