A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ये अबोली लाज गाली

ये अबोली लाज गाली रंग माझा वेगळा
ऐक राणी गूज कानी हा सुखाचा सोहळा

मी दिले काही तुला ग
मीही राजा घेतले
ये कळी पहिली सुखाला
गुपित सांगे आतले
स्वप्‍न अधरी, स्वप्‍न पदरी, भाव रूजला कोवळा

पाकळीच्या पावलांच्या गंधगहिर्‍या चाहुली
स्वप्‍न ये हातात माझ्या होउनीया बाहुली
बाहुलीला जोजवीता गीत येते या गळा

जे हवे ते सर्व लाभे
काय मागू मी दुजे?
चित्र भावी जीवनाचे
बिंब हे माझेतुझे
लागला सार्‍या घराला हा असा याचा लळा

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर