A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
Random song suggestion
शाहीर अमरशेख
फोटो सौजन्य- बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुंचल्यातून त्यांनी साकारलेले अमरचित्र
जन्म- २० ऑक्टोबर १९१६
मृत्यू- २९ ऑगस्ट १९६९