A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आधार जीवा

आधार जीवा
हात हा हाती असावा

संचिताची गूढ भाषा
आज झाली दैवरेषा
झेलता आयुष्य सारे
एक द्या मजला विसावा
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.