A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आई कुणा म्हणू मी

आई कुणा म्हणू मी तुजवीण सांग आई?
इतुकेच सांगण्याला येशील का ग आई?

तोडीत ना फुलाला वेली स्वये कधीही
सोडून तू मुलाला गेलीस का ग आई?

रागावण्या तुलाही मजवीण बाळ नाही
बाळाविना तुलाही कोणी म्हणेल आई?

चुकतो असेन मी गे म्हणतो तुला मी आई
चुकलीस तू परि का होऊन माझी आई?
गीत- पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- पुत्र व्हावा ऐसा
गीत प्रकार - आई चित्रगीत
स्वये - स्वत:

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले