A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज गुज सांगते तुला

आज गुज सांगते तुला, छंद एक लागला मला
पहाटची उठून मी उगीच चुंबिते फुला फुला

धुक्यात धुंद हिंडते, स्वप्‍नलोक धुंडते
हळूच फुंक घालुनी फुलविते दला-दला

फुलापरीस कोमले चुंबितेस तू फुले
सुगंध त्या फुलातला या मनात कोंदला

त्या फुलात कल्पना दावि दोन लोचना
त्याही लोचनांस सखी तोच ध्यास लागला
कोंदणे - भरून जाणे.
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Print option will come back soon