A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज हृदय मम विशाल

आज हृदय मम विशाल झाले
त्यास पाहुनी गगन लाजले

आज माझिया किरणकरांनी
ओंजळीमधे धरली अवनी
अरुणाचे मी गंध लाविले

या विश्वाच्या कणाकणांतून
भरुन राहिले अवघे 'मी'पण
फुलता फुलता बीज हरपले
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.