A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज कुणीतरी यावे

आज कुणीतरी यावे
ओळखिचे व्हावे

जशी अचानक या धरणीवर
गर्जत आली वळवाची सर
तसे तयाने गावे

विचारल्याविण हेतू कळावा
त्याचा माझा स्‍नेह जुळवा
हाती हात धरावे

सोडुनिया घर नातीगोती
निघून जावे तया संगती
कुठे तेही ना ठावे