A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज मी तुझ्यासवे

आज मी तुझ्यासवे, तुझ्यात मी विसावले
सतत तुझ्या मीलनी गंध धुंद दरवळे

फूल हे मनातले, मिठीत ते तुझ्या हसे
या सुखात भिजताना लागले तुझे पिसे
राजसा तुझ्यामुळे भाग्य मला लाभले

राहिला तुझा न तू, मी न माझी राहिले
दोन मने जुळताना कधी न मी पाहिले
नाही येत सांगता कोण कधी हरवले

 

Random song suggestion
  अरुण दाते, पुष्पा पागधरे