A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धनसंपदा न लगे मला ती

धनसंपदा न लगे मला ती
मी मानितो गुणसंपदेला

ती चंचला कमला कशाला
मद-धुंद जी करिते मतिला
मी वंदितो माधवाला