A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज राणी पूर्वीची ती

आज राणी पूर्वीची ती प्रीत तू मागू नको
कालचे वेड्या फुलांचे रंग तू मागू नको.

सांजता चाफ्याकळीचे चुटपुटीचे भेटणे
पानजाळीतून झिरपे बावरेसे चांदणे
त्या क्षणांचे चांदण्यांचे स्पर्श तू मागू नको.

पाकळ्यांचे शब्द होती तू हळू निःश्वासता
वाजती गात्री सतारी नेत्रपाती झाकता
त्या फुलांचे त्या स्वरांचे गीत तू मागू नको

रोखुनी पलकांत पाणी घाव सारे साहिले
अन्‌ सुखाच्या आसवांचे मीठ डोळां साचले
या घडीला मोतियाचा घास तू मागू नको.

काय बोलू श्वासभारे चांदणे डहुळेल का?
उमलण्याचे सुख फिरुनी या फुला सोसेल का?
नीत्‌ नवी मरणे मराया जन्म तू मागू नको.
गीत - वा. रा. कान्‍त
संगीत - यशवंत देव
स्वर- सुधीर फडके
गीत प्रकार - भावगीत
गात्र - शरीराचा अवयव.